rodzaje progu przeciwwodnego

Balkony prefabrykowane:

Zalety:

 • projekt wykonawczy prefabrykatu jako element systemu „inBetPref
 • projektowanie kształtów i wymiarów elementu pod indywidualne potrzeby
 • redukcja pracochłonności i kosztów wykonania skomplikowanego deskowania oraz zbrojenia na budowie
 • zapewnienie sprawnej komunikacji w trakcie budowy (eliminuje konieczność wykorzystania schodów tymczasowych)
 • możliwość prefabrykacji balkonu z progiem przeciwwodnym
 • likwidacja mostków termicznych poprzez montaż balkonowych łączników izolacyjnych na etapie prefabrykacji
 • wysoka jakość prefabrykatów umożliwia rezygnację z warstw wykończeniowych
 • możliwość wykonania powierzchni antypoślizgowych

Zalety prefabrykacji:

 • redukcja kosztów robocizny poprzez zmniejszenie pracochłonności na budowie
 • skrócenie harmonogramu prac
 • redukcja kosztów dzierżawy szalunków systemowych
 • obniżenie kosztów prac wykończeniowych jako efekt wysokiej jakości prefabrykatów
 • ograniczenie kosztów pracy sprzętu na budowie
 • ograniczenie ryzyka związanego z warunkami atmosferycznymi
 • ograniczenie ilości odpadów na budowie
 • wzrost bezpieczeństwa na budowie
 • szybki i prosty montaż prefabrykatów
back
scroll