Prefabrykaty betonowe

Zalety prefabrykacji:

  • redukcja kosztów robocizny poprzez zmniejszenie pracochłonności na budowie
  • skrócenie harmonogramu prac
  • redukcja kosztów dzierżawy szalunków systemowych
  • obniżenie kosztów prac wykończeniowych jako efekt wysokiej jakości prefabrykatów
  • ograniczenie kosztów pracy sprzętu na budowie
  • ograniczenie ryzyka związanego z warunkami atmosferycznymi
  • ograniczenie ilości odpadów na budowie
  • wzrost bezpieczeństwa na budowie
  • szybki i prosty montaż prefabrykatów
back
scroll