Ściany prefabrykowane

Prefabrykowana ściana zespolona

Ściany zespolone

Zalety:

 • projekt wykonawczy ścian jako element systemu „inBetPref
 • projektowanie kształtów i wymiarów na indywidualne zamówienie
 • szeroka możliwość zastosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym
 • zastosowanie do ścian wewnętrznych i zewnętrznych
 • wysoka jakość powierzchni ścian prefabrykowanych eliminuje konieczność wykonania robót tynkarskich
 • możliwość montażu stolarki okiennej i drzwiowej na etapie prefabrykacji
 • możliwość montażu akcesoriów dodatkowych (przepusty, puszki elektryczne, peszle, etc.)
 • minimalizacja zakresu oraz czasu prac instalacyjnych i wykończeniowych na budowie
Prefabrykowana ściana zespolona połączenie typu I Połączenie ścian typu “I”
Prefabrykowana ściana zespolona połączenie typu L Połączenie ścian typu “L”
Prefabrykowana ściana zespolona połączenie typu T Połączenie ścian typu “T”

Ściany zespolone - Informacje techniczne:

 • ściana zespolona stanowi szalunek tracony
 • grubość ściany od 16 cm do 38 cm
 • grubość pojedynczej płyty w ścianie zespolonej od 5 cm do 7 cm
 • waga prefabrykatu od 250 do 350 kg/m2 ściany zespolonej
 • max. wymiar ściany 3,3 m x 12,0 m
 • fazowanie styków ścian 88°/88°
 • dostawy do 70 m2 na naczepie transportowej
Prefabrykowane ściany zespolone trójwarstwowe

Ściany zespolone trójwarstwowe

Informacje techniczne:

 • warstwa izolacji spełniająca funkcję izolacji termicznej i akustycznej
 • grubość ściany od 20 cm do 38 cm
 • grubość pojedynczej płyty w ścianie zespolonej od 5 cm do 7 cm
 • dylatacja pomiędzy zewnętrznymi płytami elewacyjnymi
 • warstwa izolacyjna PIR, wełna mineralna lub styropian od 3 cm do 15 cm
 • współczynnik przenikania ciepła U od 0,15 W·m-2 ·K-1
 • waga prefabrykatu od 250 do 350 kg/m 2 ściany zespolonej
 • max. wymiar ściany 3,3 m x 12,0 m
 • dostawy do 70 m2 na naczepie transportowej
Prefabrykowana ściana jednowarstwowa - żelbetowa Ściana jednowarstwowa - żelbetowa
Prefabrykowana ściana trójwarstwowa Ściana trójwarstwowa

Ściany warstwowe

Informacje techniczne:

 • grubość ściany od 10 cm do 38 cm
 • współczynnik przenikania ciepła U od 0,11 W·m-2 ·K-1 dla ścian z izolacją
 • współczynnik przenikania ciepła U poniżej 4,47 W·m-2 ·K-1 dla ścian jednowarstwowych – żelbetowych
 • waga prefabrykatu w zależności od grubości i ilości poszczególnych warstw:
  1. od 250 kg/m2 dla ścian jedno i dwuwarstwowych
  2. od 400 kg/m2 dla ścian trójwarstwowych
 • max. wymiar ściany 3,3 m x 12,0 m
Realizacja prefabrykowanych ścian

Ściany prefabrykowane - realizacja:

 • minimalna ilość robót zbrojarskich na budowie
  1. dla ścian zespolonych siatki zgrzewane jedynie na stykach ścian
  2. dla ścian warstwowych łączenie ścian np. z wykorzystaniem łączników systemowych typu „loop box”
 • brak konieczności stosowania szalunków
 • w przypadku ścian zespolonych betonowanie etapowane
 • dla ścian zewnętrznych, podwyższona burta stanowi szalunek wieńca
 • ściany wyposażone w tuleje montażowe do podpór i elementy do transportu
 • brak konieczności prowadzenia prac od zewnętrznej strony ścian przy użyciu podestów roboczych / BHP
Instrukcja transportu i montażu ścian
Prefabrykowane ściany - rodzaje szalowania krawędzi - siatka stalowa
Prefabrykowane ściany - rodzaje szalowania krawędzi - deskowanie płytą OSB

Rodzaje szalowania krawędzi:

Możliwość zastosowania dwóch rodzajów szalowania krawędzi ścian:

 • siatka stalowa – jako szalunek, kończący dowolny etap betonowania
 • deskowanie np. płyta OSB - jako szalunek otworów okiennych i drzwiowych
Producent prefabrykatów betonowych

Zalety prefabrykacji:

 • redukcja kosztów robocizny poprzez zmniejszenie pracochłonności na budowie
 • skrócenie harmonogramu prac
 • redukcja kosztów dzierżawy szalunków systemowych
 • obniżenie kosztów prac wykończeniowych jako efekt wysokiej jakości prefabrykatów
 • ograniczenie kosztów pracy sprzętu na budowie
 • ograniczenie ryzyka związanego z warunkami atmosferycznymi
 • ograniczenie ilości odpadów na budowie
 • wzrost bezpieczeństwa na budowie
 • szybki i prosty montaż prefabrykatów
back
scroll