olika typer av hålkäl

Balkongplattor

Fördelar:

 • element tillhör „inBetPref” system
 • design av geometri och dimension enligt individuell beställning
 • effektivare arbetsgång - behövs ingen formsättning eller komplex amering på plats
 • ger enkla kommunikationsvägar på byggplatsen (behövs inga extra temporära trappor)
 • färdiggjuten hålkäl i bakkant mot fasaden
 • eliminering av köldbryggor tack vare värmeisoleringsfästen
 • högkvalitativa ytor som begränsar behovet av ytbeklädnad
 • halkfri yta kan utföras på ovansida

Fördelar med prefab:

 • lägre arbetskostnader och effektivare arbetsgång
 • kortare byggtid
 • uthyrningskostnad av formsättning reduceras
 • lägre arbetskostnader för finisharbete tack varje högkvalitativa prefabelement
 • lägre maskinkostnad på byggplatsen
 • mindre risk för väderpåverkan
 • mindre avfall på byggplatsen
 • säkrare arbetsmiljö på byggplatsen
 • snabb och enkel montage av prefab
back
scroll