Prefabricerade betongelement

Fördelar med prefab:

  • lägre arbetskostnader och effektivare arbetsgång
  • kortare byggtid
  • uthyrningskostnad av formsättning reduceras
  • lägre arbetskostnader för finisharbete tack varje högkvalitativa prefabelement
  • lägre maskinkostnad på byggplatsen
  • mindre risk för väderpåverkan
  • mindre avfall på byggplatsen
  • säkrare arbetsmiljö på byggplatsen
  • snabb och enkel montage av prefab
back
scroll