inBetPref logo

inBetPref system är en färdig och komplett lösning för våra kunder som sparar mycket tid och ger en bättre totalekonomi i projektet. Vi tar över ansvaret för en del av byggprocessen och hjälper dig med investeringsplaneringen, finna de bästa lösningar för ditt projekt och teknisk rådgivning från inBets sakkunniga konstruktörer. Vi erbjuder "one stop shop" lösning vilket betyder att du kan beställa 100% av prefabricerade elementen hos oss. Projektering, produktion och logistik, allt samlat på en plats.

  1. 2. 3.
  1.
 • inBetPref Projektering

  Projektering

  1. Komplett projektering av matchande prefabelement (trapplöp och vilplan av plattbärlag, plattbärlag och skalvägg)
  2. Optimering av armeringsvikt
  3. Projektering upp till kundens individuella behov
  4. Samarbete med erfarna Design Office
 • 2.
 • inBetPref Tillverkning

  Tillverkning

  1. Komplett tillverkning av prefabricerade betongelement i en fabrik (plattbärlag, skalväggar, balkongplattor, trappor, övrigt)
  2. Kvalitetskontroll i varje tillverkningsskede
  3. Flexibel och snabb produktion enligt kundens behov tack vare moderna produktionslinjer
  4. Högkvalificerad teknisk produktionsledning
 • 3.
 • inBetPref Logistik

  Logistik

  1. Leveranser just-in-time
  2. Optimalisering av lassets vikt/area laster för att minimera antalet leveranser
  3. Skydd av element för transportskador

Uppbyggnad av plan - jämförelse av olika teknologier

Traditionell platsgjutning

 • formsättning av väggar, bjälklag och kantbalkar krävs - stora arbetskostnader
 • montage av komplex armering som kräver goda kunskaper
 • höga kostnader- innehav av nödvändiga systemformer och uthyrning av arbetsställningar
 • gjutformar kräver rengöring och underhåll under byggtiden
 • eventuella skador på systemformar måste åtgärdas efter användning
 • risk för sprickor
 • putsning krävs

Process- och kostnadsoptimering är möjlig

InBetPref system

 • effektivare arbetsgång på plats - den största delen av arbetet sker på fabriken
 • ingen formsättning krävs - skalväggar och plattbärlag utgör kvarsittande form
 • inga tillkommande kostnader för uthyrning av systemformer eller arbetsställningar
 • montage av armering sker endast vid koppling mellan väggar och pågjutningen av plattbärlag
 • kortare byggtid av tillkommande plan samt demontering av stämp
 • ingen extra formsättning mellan vägg och bjälklag behövs - högre ytterskiva av skalvägg utgör kvarsittande form
 • ingen putsning krävs tack vare hög kvalitet på ytor
Se bilder
back
scroll