Prefab betongväggs

Skalväggar

Fördelar:

 • element tillhör „inBetPref” system
 • design av geometri och dimension enligt individuell beställning
 • används inom bostadsprojekt, offentliga lokaler och industri
 • kan användas som inner-och ytterväggar
 • ingen putsning behövs tack vare hög kvalitet på ytor
 • fönster och dörrar kan monteras redan på fabriken
 • extra ingjutningsgods (ventmuff, el-dosor och elrör, etc.) kan monteras redan på fabriken
 • installations-och finisharbete minimeras på byggplatsen vilket kortar byggtiden
Koppling mellan väggar typ “I”
Koppling mellan väggar typ “L”
Koppling mellan väggar typ “T”

Skalväggar - teknisk specifikation:

 • Skalvägg används som kvarsittande form
 • väggens tjocklek från 16 cm till 38 cm
 • tjocklek av en skiva uppgår från 5 cm till 7 cm
 • vikt från 250 till 350 kg/m2 skalvägg
 • max. dimensioner 3,3 m x 12,0 m
 • fasning av skarvar 88°/88°
 • lastningskapacitet upptill 70 m2 per lastbil

Sandwichväggar

Teknisk specifikation:

 • isoleringsskikt fungerar som termisk- och ljudisolering
 • väggens tjocklek uppgår från 20 cm till 38 cm
 • tjocklek av en skiva uppgår från 5 cm till 7 cm
 • dilfog mellan yttre elevationsskivor
 • PIR isolering, mineralull eller cellplast från 3 cm till 15 cm
 • U-värde från 0,15 W·m -2 ·K-1
 • vikt från 250 till 350 kg/m 2
 • max. dimensioner 3,3 m x 12,0 m
 • lastningskapacitet upptill 70 m2 per lastbil
Massiv betongvägg
Sandwichvägg

Flerskiktsväggar

Teknisk specifikation:

 • väggens tjocklek uppgår från 10 cm till 38 cm
 • U-värde f o m 0,11 W·m-2 ·K-1
 • U-värde < 4,47 W·m-2 ·K-1 för massiva väggar
 • tjockleken och antal skikt kan påverka elementets vikt:
  1. från 250 kg/m2 för massiva och VI-väggar
  2. från 400 kg/m2 för sandwichväggar
 • max. dimensioner 3,3 m x 12,0 m

Prefab betongväggar - på plats:

 • minskar armeringsarbete på plats
  1. för skalväggar behövs armeringsnät endast vid vägsskarvarna
  2. koppling mellan flerskiktsväggar utförs med hjälp av systeminfästningar "loop box"
 • ingen formsättning behövs
 • betonggjutning av skalväggar utförs i etapper
 • för ytterväggar, högre ytterskiva av skalvägg utgör kvarsittande form
 • väggar förses med montage- och lyfthylsor
 • inget behov av arbete kring väggens utsida med hjälp av arbetsställningar
Instructions for transport and assembly of walls

Formsättning av väggkanter:

Det finns två möjliga lösningar för att formsätta väggkanter:

 • stålnät – formsättning som avslutar betonggjutningsetappen
 • formsättning med trävirke, t.ex. spånskivor vid formsättning av fönster- och dörröppningar

Fördelar med prefab:

 • lägre arbetskostnader och effektivare arbetsgång
 • kortare byggtid
 • uthyrningskostnad av formsättning reduceras
 • lägre arbetskostnader för finisharbete tack varje högkvalitativa prefabelement
 • lägre maskinkostnad på byggplatsen
 • mindre risk för väderpåverkan
 • mindre avfall på byggplatsen
 • säkrare arbetsmiljö på byggplatsen
 • snabb och enkel montage av prefab
back
scroll